Hugo de Jonge moet statushouders in villawijken huisvesten.

Beste burgemeesters, wethouders, raadsleden en 2e kamerleden:

Naar aanleiding van het feit dat Hugo de Jonge statushouders met voorrang een huis wil aanbieden het volgende.
We zijn niet tegen statushouders. Maar voor het creëren van opvangplekken komt meer kijken en mag worden verondersteld dat zorgvuldiger wordt gekeken naar waar dat mogelijk zou zijn. Ze worden over het algemeen gehuisvest in al bestaande probleemwijken. Onzorgvuldiger kan bijna niet. We pleiten er dan ook voor om statushouders te huisvesten in de wijken met woningen in het topsegment.
In de volksmond villawijken genoemd?

Er zijn voldoende sterke argumenten om dat te doen. Ik zet ze even voor u op een rijtje:
Er is meer ruimte, meer groen, meer frisse lucht, de huizen zijn er groter en dit alles kan leiden tot meer motivatie om bijv. manager te worden of minister. Een goed voorbeeld doet wonderen. De wijken en de bewoners kennen minder problemen. In die mindere wijken hebben de mensen hun handen al vol aan de bestaande persoonlijke en sociale problemen. De bewoners van de villawijken maken in levende lijve kennis met de problemen die spelen in de echte wereld. Kennis waar ze bij hun andere activiteiten van kunnen profiteren.

Er zijn ongetwijfeld meer argumenten, maar ik denk dat ik hierboven de belangrijkste wel heb opgesomd. Het gaat mij er om dat het beter is voor de statushouder, beter voor de ´rijke´ buurt en dat er ontlasting plaatsvindt van de ´arme´ wijken. Het opstapelen van problemen is een fatalistische weg, die enkel leidt tot self-fulfilling prophecies waar het de toekomst van deze ´probleemwijken´ betreft.

Minstens zo fataal voor de toekomst van deze wereld is het opstapelen van geld en het weren van problemen uit bepaalde buurten. Is er wel eens onderzocht hoeveel van die statushouders er uit goede milieus komen?

Andere geschikte locaties zijn stadhuizen en de tweede kamer. Het oplossend vermogen van politici kan alleen maar baat hebben bij harde proefondervindelijke kennisverwerving. Hoe vaak bent u tot nu toe in uw politieke leven gestruikeld over een statushouder op de drempel van uw fractiekamer?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Krapte arbeidsmarkt door veel te hoge belastingdruk


Er is minimumloon, maar ten opzichte van een deeltijdbaan van 20 uur hou je met een voltijdbaan 6,11 euro netto over van elk extra gewerkt uur.
Aan de (r)overheid de taak om met passende belastingmaatregelen zichtbaar te maken dat meer uren werken netto ook daadwerkelijk loont voor een deeltijd werknemer.
Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest.
De totale inkomstenbelasting stijgt dan ook enorm.
Dat kan best wat minder.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Den Haag maakt zootje van energietoeslag.

Haagse Stadspartij stelt vragen over energietoeslag.

HSP: waarom heeft het college tot 1 mei nodig om een formulier op de website te zetten?

Het is nog veel erger want het formulier is door een “storing” niet beschikbaar.(?)

En ook het AD meldt dat het een bende is daar op Spui(t)11, eh Spui 70.

Die hebben het te druk met het traineren van de formatie.


Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geen gedicht op de Dam met 4 mei 2022

Meer…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Sigrid Kaag dreigt motie van wantrouwen in te dienen tegen de bevolking

Het voortdurende gekrakeel omtrent het misbruikschandaal noodzaakt Sigrid Kaag een motie van wantrouwen in te dienen tegen de bevolking. 

‘Paerlen voor de zwijnen’, zo verwoordt Rob Jetten de situatie.
Nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter de denkwijze van D66 staat, begint duidelijk te worden dat veel van onze rebellerende kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen.
‘Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien’.

Diverse prominente (suïcidale) leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van Kaag te scharen.
‘Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij deze bevolking duidelijk niet het geval’.
Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Kaag, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.
Het gehele bestuur, zal morgenmiddag een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen.
Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen ‘drastische maatregelen’ genomen worden, zo voorspellen goed ingelichte bronnen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca open. Stop de lockdown

Uiteindelijk heeft het vernieuwde (?) oude kabinet nog maar weinig in te brengen.
Die coalitiepartijen krijgen de rekening nog wel gepresenteerd met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Stem op de Partij van de Ontevreden Burger
Direct de grootste.

De PvdOB wordt wel serieus genomen en bestookt met aanbiedingen voor de campagne.

Geachte mevrouw, heer,

Over een aantal weken is het weer zover.
Dan gaan we weer met z’n allen naar het stemlokaal voor de Gemeenteraadsverkiezingen.
Dit om minimaal het aantal zetels te consolideren met wellicht zelfs één of meer extra zetels.
Het wordt voor u en uw team nog intensief campagnevoeren.

Bij campagnevoeren hoort ook drukwerk.
Wij van Drukwerkvoorverkiezingen.nl zijn gespecialiseerd in politiek drukwerk.
Flyers, folders, posters in alle formaten etc. etc.

Wij hebben op onze website een overzicht van diverse mogelijkheden en prijzen vermeld staan.

U kunt ons vinden op www.drukwerkvoorverkiezingen.nl

Heeft u nog vragen?
Dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,
Klaas Veerman
Kaliber Media BV

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De zorgkosten stijgen niet. Wel het inwonertal en die gelegaliseerde diefstal die ze inflatie noemen.

Ambtenaren: ze liegen niet ze, vertellen gewoon niet alles.

Je moet steeds meer, minder waard geworden, euro’s voor hetzelfde betalen.

Image

Voordat er weer paniek uitbreekt over die stijgende zorgkosten moeten de zaken wel in het juiste perspectief worden gezien.
Uitgaande van de bevolkingsaanwas van 2021 t/m 2026 en de inflatie.
Die aanwas betaalt ook mee aan de zorgkosten.

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, tot 20,6 miljoen inwoners in 2070.
Naar verwachting bereikt het inwonertal in 2025 de 18 miljoen en in 2036 de 19 miljoen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Prof. Werner Bergholz geeft uitleg over vaccinatieschade

Prof. dr. Werner Bergholz heeft een overzicht van de vaccinatieschade opgesteld
naar aanleiding van de cijfers in week 43 t/m 47.

Gevaccineerden, ouder dan 30 jaar, lopen meer kans besmet te worden dan niet-gevaccineerden.
Virale belasting bij besmette gevaccineerden gelijk of tot 200 keer hoger.

Vergelijking positieve tests in week 43-47

Rood: positieve tests dubbel gevaccineerden.
Blauw: positieve tests niet gevaccineerden.
Onder de 18 blijkt het grootste besmettingsgevaar bij de niet gevaccineerden aanwezig te zijn.
Daar boven blijkt het besmettingsgevaar grotendeels van de gevaccineerden te komen.
Waarschijnlijk door het feit dat men zich veilig waant en nonchalant wordt.

Het blijkt dat gevaccineerden minstens zo besmettelijk zijn als ongevaccineerden.
Zelfs meer, omdat ongevaccineerden voorzichtiger blijken te zijn dan gedacht, terwijl
Hugo de Jonge zich juist beijvert om die polarisatie aan te jagen.
Het is een psychopathische karaktertrek om de schuld altijd bij anderen neer te leggen en daarmee
het eigen falen te verbloem(schoen)en.Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gen idee van het besteedbare inkomen van de Nederlander die zelftesten best zelf zou kunnen betalen (?)

Laat staan dat ze beseffen wat het betalen van zelftesten voor impact heeft.
Sinds de zomer verstrekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gratis zelftesten voor sociale minima aan hulporganisaties zoals het Armoedefonds en de Voedselbank.
Zij geven de testen weer door aan organisaties en klanten omdat zij volgens het ministerie beter zicht hebben op hulpbehoeftigen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt dat zij ervan uitgaan dat mensen boven een minimuminkomen zelftesten kunnen kopen.

Uitgaande van gratis testen voor minima verdwijnt de totale extra ruimte als je
110, 120 of 130 procent van het minimumloon verdient.
Je komt zelfs onder het besteedbare minimum.
Zo te zien kan je nog beter voor een bijstandsuitkering kiezen.

4 personen 3 keer per week testenGeplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

FNV 100 euro per maand erbij waar de overheid er 60 euro van terug pakt.

De FNV is weer eens geweldig bezig vinden zijzelf.

Even rekenen.

FNV 2 miljoen leden met180 euro contributie per jaar.
360 miljoen per jaar.

De crisis begon in nov. 2008 en het is nu nov. 2021.

13 jaar keer 360 miljoen is 4,68 miljard totaal.
En wat hebben ze daar nu uiteindelijk voor gedaan?


Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen