Cijfers stikstofuitstoot gaan voorbij aan bevolkingsaanwas van 2,5 miljoen (+17%)

Dat aspect wordt totaal niet meegewogen en je kan dan ook stellen dat de gepresenteerde cijfers geen juiste weergave zijn van de te behalen reductie.

Volgens het CBS hadden we  2018 totaal 17.181.084 inwoners en dat zouden er nu 17,282.163 zijn

Maar als we kijken naar de CBS bevolkingsteller zouden we de 17,4 miljoen al gepasseerd zijn.

emissie_2
Dat komt niet echt betrouwbaar over.
Maar dat mag sinds Rutte de scepter zwaait geen verwondering meer wekken.

De uitstoot blijkt echter sinds 1990 alleen maar minder te worden volgens het RIVM.

emissie_1

Tot zover het stikstof probleem.

Urgenda

Urgenda eist 25% minder uitstoot aan broeigassen dan in 1990.

En ook daar is er geen rekening mee gehouden dat we sinds 1990 zo’n 2,5 miljoen inwoners meer hebben.

We zouden sinds 2017 slechts op 13% zitten en het zou ook niet meer dalen, maar dan wordt er wel totaal voorbijgegaan aan het feit dat we inmiddels 300.000 inwoners meer hebben.

emissie_3

 

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Verlaten liefde kan scheiding niet verkroppen

You broke my heart

timmermans-johnson

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen

Nederland zat? Emigreren maar waar naar toe? Ga naar Vanuatu!

Zoals gewoonlijk moeten we ook in het nieuwe jaar weer gestraft worden door het heersende Rutte regime, en zullen daarom de lasten wederom verhoogd worden.

Maar er is een escape.
Vanuatu kent geen inkomstenbelasting, geen belasting op kapitale goederen en geen successierecht.
Meer informatie

Vanuatu

Why is this country one of the happiest places on Earth?

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen

Hoe gaan gemeenten om met de compensatie van het toeslagenschandaal bij bijstandsgerechtigden. En de belastingdienst met box 3?

Hopelijk wordt de compensatie voor de ouders van dat toeslagenschandaal geen nieuwe tegenvaller.

Zakkenrollers

Toeslagen worden niet als inkomen belast.
Voor box 3 van de aangifte 2020 in 2021 wordt er echter wel uitgegaan van wat er op 1 januari 2020 op de rekening stond.
En er zijn compensatiebedragen uitgekeerd die boven de vrijstelling uitkomen.
Daarnaast mag het vermogen voor de toeslagen ook niet hoger zijn dan  de vrijstelling.
Verder is het wel geld dat op je rekening staat en mocht je vanwege alle ellende in de bijstand terecht zijn gekomen, loop je waarschijnlijk ook nog het risico dat ze je gaan korten.

Alles boven 12.240 euro is dan teveel.
Heb je 25.000 gekregen dan zit je 12.760 euro boven die grens en zou je dat eerst op moeten eten voordat je weer voor bijstand in aanmerking kan komen.
Dat betekent 8 maanden geen uitkering, en is er van enige compensatie dan ook totaal geen sprake.
De vraag is en blijft dan ook hoe de belastingdienst, wat betreft box 3, en de gemeenten daar mee om zullen gaan.

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen

Nieuwe wet verplichte GGZ dwingt gemeenten rondom Den Haag eigen burgers te helpen

verward

Op het ogenblik is het zo dat Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk hun daklozen en verwarden gemakshalve naar De Haag sturen.
Die met die aanwas van mensen geen raad weet.

Daar komt 1 januari 2020 dan een eind aan

“De volgende grote stap is dat vanaf 2021 gefaseerd mensen met een zorg- en hulpvraag in de eigen woonomgeving, lees gemeente, worden opgevangen en dat er dus minder sprake is van zorg in gesloten of beschermde instellingen.
Gemeenten mogen niet meer vanzelfsprekend terugvallen op de regiovoorzieningen van de grote gemeente in de buurt.”

Meer….

Het komt er dan ook op neer dat die omliggende gemeenten, die geen cent opgenomen hebben in hun begroting voor deze zaken, gedwongen worden om hun burgers te helpen.
Er werd al eerder aangegeven dat  dakloos geworden burgers geholpen dienen te worden  door de gemeente waar zij laatstelijk stonden ingeschreven en niet over de schutting van de dichtstbijzijnde grote gemeente gegooid mochten worden.

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Nederlandse veehouderij kan stikstof-uitstoot naar nul brengen door Amerikaanse dieren te importeren

Centrale Rotterdam 2

Als de Nederlandse veehouderij  Amerikaanse dieren gaat  importeren, wordt de daarmee gepaard gaande stikstof-uitstoot opgeteld bij het land waar die beesten vandaan komen, als we de argumentatie volgen waarmee biomassacentrales hier gelegaliseerd worden.

‘Amerikaans protest tegen Nederlandse subsidie voor biomassacentrales’

Volgens het AD maakt Nederland daarbij gebruik van een rekentruc.
De CO2 die bij de verbranding van biomassa vrijkomt, wordt volgens internationale afspraken niet opgeteld bij het land dat de biomassa verbrandt, maar bij het land waar de biomassa vandaan komt, in dit geval de VS.
Voor de VS maakt het niets uit, omdat de VS zich uit het klimaatverdrag van Parijs heeft teruggetrokken.

Meer….

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Gemeente luidt noodklok om groeiend aantal daklozen: Verdubbeling in tien jaar tijd

homeless

Het stijgende aantal daklozen groeit de steden boven het hoofd.
Daarom vragen Den Haag en de andere drie grote steden om extra geld van het kabinet.
Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld tot 40.000.
Vooral de laatste jaren is dat explosief gestegen: met maar liefst 10.000 in drie jaar tijd.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht luiden nu de noodklok, omdat ze het probleem zelf niet meer het hoofd kunnen bieden.

Dat is niet zo gek dat die daklozen problematiek de grote steden boven het hoofd groeit.
Omliggende gemeenten reserveren geen cent voor die daklozen in hun begroting, maar sturen ze naar de grote steden.
Zo mag Den Haag de daklozen van Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar opvangen.
Die mensen waren eerst ingeschreven bij die gemeenten.
Maar als ze dan naar Den Haag worden verwezen, dan schrijven ze hen administratief uit.
De gemeente waar de dakloze laatst ingeschreven stond dient voor opvang te zorgen.
En ze niet over de Haagse schutting te gooien.
Ook niet over de schutting van andere grote steden.

Meer…

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | 1 reactie

Staat moet rekenrente hanteren als belastingtarief voor kleine verhuurders in Box 3

De druk op het kabinet om in te grijpen bij het belastingtarief van 5,33% voor beleggers neemt toe.
Een aantal beleggersorganisaties willen de Nederlandse Staat dagvaarden omdat deze niet kiest voor de extreem lage rekenrente zoals bij de pensioenfondsen.
Het is meten met 2 maten.
Enerzijds zijn de pensioengerechtigden onterecht 15-20% tekort gekomen en anderzijds wil de overheid voor beleggingen een onrealistisch fictief rendement belasten.
In Nederland moeten pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen voor de toekomst berekenen met de marktrente.
Die is inmiddels nagenoeg nul.
Een sneer naar dit kabinet is dan ook geheel terecht.
Want bij de vermogensbelasting voor beleggers rekent de fiscus immers ook met een verwacht beleggingsrendement van maar liefst 5,33 procent.
En als ze dan toch vast blijven houden aan die marktrente voor die pensioenen, dan dienen ze die ook bij beleggers te hanteren.
Het  resulteert dan voor gepensioneerde kleine verhuurders in een hoger besteedbaar inkomen (ter compensatie van het onterecht niet indexeren van de pensioenen)
En dat komt de economie weer ten goede.

ABP
Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis.

Belastbaarheid-balans klein

Meer…

 

 

 

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen

Vermindering spaartaks komt als een boemerang terug

Spaarders, die jarenlang bestolen zijn door de overheid krijgen vanaf 2022 (?) een vrijstelling van 440.000 euro.
De gederfde inkomsten worden gemakshalve op de particuliere verhuurders verhaald, die dan hun woningen gaan verkopen.
En waar u dan heen moet?
Vraag het uw overheid.

spaartaks klein

Meer…..

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | 1 reactie

5 procent loonsverhoging. En de winnaar is dit kabinet dat daar 51 tot 88 procent aan belastingen en premies van incasseert

Er moet 5 procent loonsverhoging gegeven worden volgens Rutte en de FNV, die daarmee hoofdzakelijk alleen de schatkist vullen.
Mensen met het minimumloon, en tot 130 procent daarvan, worden daar nauwelijks iets wijzer van.
De overheid wel, want die vangt van die extra werkgeverslasten 51 tot 88 procent aan belastingen en premies.

Dat je met 130% van het minimumloon er 5 procent bij krijgt lijkt leuk, maar  je houdt netto, minus aanpassingen van je toeslagen, 15 euro daarvan over.
Dat is op je huidige salaris van 1.841euro slechts 0,815% meer netto besteedbaar, en het kost de werkgever 126 euro meer.

5procent dhtk

Meer…

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen