Bijstandsgerechtigde ook vanaf juli 2018 nog steeds goed af.  Of minder slecht, zo u wilt.

Een werkende, die 130% van het minimumloon verdient, heeft zelfs 10,81 euro per maand minder te besteden dan een bijstandsgerechtigd echtpaar of samenwonend stel.

uitkeringsgerechtigde

Meer..

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | 1 reactie

Hoe kan je snel en zonder kosten als erfpachter, eigenaar van de grond worden?

huis-geld
Dat is eigenlijk heel simpel

Meer….

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen

Dichter bij 4 mei

De winnaars,winnaressen van Dichter bij 4 mei mogen hun gedicht straks op 4 mei voordragen op de Dam.

4 mei - kopie
Meer..

 

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Gekrakeel rond dividendbelasting noodzaakt kabinet motie van wantrouwen in te dienen tegen de bevolking

‘Paerlen voor de zwijnen’, zo verwoordt Orwellongren de situatie.
‘Na het sleepnet debacle, en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van het kabinet staat, begint bij de regering duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen.
Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien’.

Diverse prominente leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van de regering te scharen.
‘Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij deze bevolking duidelijk niet het geval’.
Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Rutte, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.
Diverse regeringspartijen, zullen morgenmiddag een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen.
Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen ‘drastische maatregelen’ genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het Binnenhof.

1,4 miljard dividendbelasting weg en dat elk jaar weer.
bodemloze-put

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het verschil tussen ‘rijk zijn’ en ‘zich rijk voelen’ in één oogopslag: de middelmatige positie van Nederland op de Europese koopkrachtkaart!

koopkracht

Meer….

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Staan WW en pensioenfondsen straks garant voor alle Europese banktekorten?

eurogeld.jpg

Mocht vroeger de inhoud van het WW fonds opgeteld worden bij het begrotingstekort, lijkt het er op dat nu de pensioenfondsen aan de beurt zijn.

Meer…

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Haagse wethouder financiën Tom de Bruijn (D66) vergeet kluif voor gemeenteraad in de raadszaal te gooien

Bezuinigen of belastingen omhoog?
Coalitie voor het blok door lege knip(?)

geldpakhuis2

De  nieuwe Haagse coalitie jammert over het belabberde huishouden van de vorige coalitie omdat die een gat zou hebben achtergelaten van 14 miljoen.
Alsof daar geen mouw aan is te passen.
Op een begroting van 2.400 miljoen, geen 14 miljoen (slechts 0,58%) kunnen vinden.
Oftewel: als burger 2.000 euro netto per maand verdienen en geen 11,60 euro ruimte hebben.

En dat terwijl we omkomen in de reserves.
Je kan je dan ook afvragen wie er nu echt de baas is van Den Haag, want het lijkt er op dat er een holding boven staat, die het Haagse filiaal in leven houdt door ze net (niet) genoeg te geven.

Zodat er in de Den Haag B.V geen echt eigen kapitaal zit, en bij een faillissement de schade voor de holding zelf beperkt blijft.

De Raad laat zich afschepen met een begroting die ze nauwelijks kunnen lezen en op de juiste wijze kunnen interpreteren.

Nu dus die commotie over die 14 miljoen
De vorige Haagse “rekenmeesters” waren daar veel gehaaider in.
Die stelden een begroting op en hielden 1,25 miljard reserve achter.

De raadsleden waren ook helemaal niet geïnteresseerd in die begroting want dat geld was toch al geoormerkt, dus al weg.
Waar het hun om ging was de nog resterende vrij besteedbare ruimte, waar zij dan hun ideetjes op konden loslaten.

In de vorige jaren werd dan ook steevast en kluif van 20-40 miljoen in die arena raadszaal gegooid, waar ze dan ook allemaal op afvlogen om het grootste gedeelte naar zich toe te trekken.

En nu heeft Tom de Bruijn dat nagelaten en zijn de rapen gaar.

Daarnaast kan je ook nog wat vraagtekens zetten bij het niveau van die wethouders.
1,25 miljard reserve hebben en dan Henk Kool horen jammeren dat het in stand houden van het ouderenfonds 1 miljoen euro zou kosten.

“Ik zou het graag willen geven, maar ik heb het niet”

In de afgelopen decennia is er nog niet één wethouder geweest die er ook maar aan heeft gedacht om aan de raad te vragen een tekort af te dekken uit de reserve.
Dan gingen de belastingen weer omhoog of werd er bezuinigd, terwijl op de achtergrond die reserve maar aan bleef groeien.

 

 

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Zware kritiek op ‘betuttelend’ Haags blowverbod

GroenLinks en de PvdA moeten niks hebben van het Haagse blowverbod dat burgemeester Pauline Krikke vrijdagmiddag plots afgekondigde.
Ook D66 is niet overtuigd.
Lees het AD artikel

wietpas 251

 Den Haag doet zichzelf tekort met afwijzen wietpas
Meer…

 

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: , | Een reactie plaatsen

Studenten van de lichting 2014 t/m 2020 dienen aangifte te doen wegens oplichting

De minister geeft aan dat er geld is voor beter onderwijs.
De vraag blijft wat de eerste lichting van 2014-2017 nu aan beter onderwijs heeft gekregen, waar ze wel de basisbeurs voor hebben in moeten leveren, terwijl dat geld pas in 2018 wordt aangewend.
Die hebben dan ook betaald voor niks.
Maar moeten hun schuld wel aflossen.
Mensen laten betalen voor iets dat ze niet hebben gekregen heet in Nederland gewoon oplichting.

Als er nu eens een student(e) die wel moet aflossen, voor iets wat niet geleverd is, aangifte doet van oplichting en/of naar de rechter stapt?
Hieronder de bedragen die teruggevorderd kunnen worden c.q van de studielening geschrapt, naargelang het jaar dat je met je studie bent begonnen.

leenstelsel oplichting
Meer….

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Groen licht voor Haagse afspiegelingscoalitie

Het ziet er naar uit dat de stem van de kiezer gevolgd wordt.
En de 4 grootste partijen het college gaan vormen met 26 zetels van de 45.

Mos-1
Bekers: medailleshop.nl

8 Groep de Mos
7 VVD
6 D66
5 GroenLinks.

Waarbij het frappant is dat de 2 met de minste zetels de grootste babbels blijken te hebben.
Want die zien De Mos niet echt zitten.

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | 1 reactie