Vakbonden mede schuldig aan achterblijvende loonontwikkeling

En dan kan je je afvragen wat als prioriteit wordt gezien.
Win Kok, voorzitter van de FNV, werd premier.
En Agnes Jongerius, ook voorzitter, werd EU parlementslid.
Maar ze laten Rutte ondertussen wel 2 miljard dividendbelasting weggeven
Meer..

geld_weggooien

 

Geplaatst in Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

In 2019 levert een gezin met het minimumloon een maandinkomen in! Het wordt tijd dat Rutte met het echte verhaal komt

kosten1

Het AD komt met het verhaal dat de vaste lasten in 2019 met 700 euro zullen stijgen.
Dat zijn echter alleen wat vaste woonlasten en daar zit de huurverhoging niet eens bij.
Verder worden er nog een aantal zaken vergeten zoals de BTW verhoging en dergelijke.

Meer…

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Oliestook blijkt 60% goedkoper te zijn dan opgedrongen warmtepompen

oliestook

Er wordt paniekvoetbal gespeeld door onze roverheid, aangemoedigd door een uit de politiek, en uit huis gegooide Samsom met zijn lobbytrawanten.
Je moet toch wat als je uitgerangeerd bent.
En ineens weet je het!
Je gaat huiseigenaren een poot uitdraaien van 40.000 euro met warmtepompen etc.
Meer…

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Laagstbetaalden in de knel door hogere lasten en belastingverhoging in 2019

uitkeringsgerechtigde

Hoewel onze immer sluwe roverheid suggereert dat de belastingen omlaag gaan vanwege die 2 belastingschijven, in plaats van de huidige 3, gaan de laagstbetaalden, met deze en de overige maatregelen er fiks op achteruit.
De eerste belastingschijf gaat er straks voor zorgen dat de laagstbetaalden juist meer moeten gaan betalen.

2018
schijf 1
Vanaf € 0 t/m € 20.142
36,55%

2019
Schijf 1
Vanaf € 0 t/m € 68.000
36,93%

De inkomens tot 20.142 van 2018 moeten dus 0,38% meer gaan betalen terwijl de eventuele (?)loonstijging  grotendeels al teniet word gedaan door de oplopende inflatie.
Tel daarbij de hogere zorgkosten en de btw verhoging van 6% naar 9% bij op.
De huurverhoging van dit jaar en de komende van juli 2019 en de hogere energiebelasting
Wat er voor zorgt dat al die maatregelen er zwaar inhakken

Het minimumloon is 1.594,20 euro plus vakantiegeld is 20.660 euro
Ze moeten over die 20.142 euro dan 0,38 % meer betalen.
Dat is 78 bruto.
50   Euro netto.
125 Euro extra zorgkosten
150 Extra energielasten, energiebelasting
300 Btw verhoging
250 Huurverhoging
50  Waterschapslasten PM
50  Overig PM
40  Vanwege de inflatie
Tel daar de nog losse eindjes bij op van duurder wordende verzekeringen etc. en dan heb je het zowat over een netto minimum maandloon.

Als de laagstbetaalden dat door gaan krijgen dan zal dat tot grote maatschappelijke onrust lijden.
En vergeet ook de gepensioneerden niet, die er helemaal niks bij krijgen omdat de pensioenen al jaren niet geïndexeerd worden.

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Primair onderwijs ageert tegen schrappen dividendbelasting

wanbeleid rutte dividend

Meer….

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bijstandsgerechtigde ook vanaf juli 2018 nog steeds goed af.  Of minder slecht, zo u wilt.

Een werkende, die 130% van het minimumloon verdient, heeft zelfs 10,81 euro per maand minder te besteden dan een bijstandsgerechtigd echtpaar of samenwonend stel.

uitkeringsgerechtigde

Meer..

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | 1 reactie

Hoe kan je snel en zonder kosten als erfpachter, eigenaar van de grond worden?

huis-geld
Dat is eigenlijk heel simpel

Meer….

Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen

Dichter bij 4 mei

De winnaars,winnaressen van Dichter bij 4 mei mogen hun gedicht straks op 4 mei voordragen op de Dam.

4 mei - kopie
Meer..

 

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen

Gekrakeel rond dividendbelasting noodzaakt kabinet motie van wantrouwen in te dienen tegen de bevolking

‘Paerlen voor de zwijnen’, zo verwoordt Orwellongren de situatie.
‘Na het sleepnet debacle, en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van het kabinet staat, begint bij de regering duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen.
Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien’.

Diverse prominente leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van de regering te scharen.
‘Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij deze bevolking duidelijk niet het geval’.
Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Rutte, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.
Diverse regeringspartijen, zullen morgenmiddag een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen.
Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen ‘drastische maatregelen’ genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het Binnenhof.

1,4 miljard dividendbelasting weg en dat elk jaar weer.
bodemloze-put

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het verschil tussen ‘rijk zijn’ en ‘zich rijk voelen’ in één oogopslag: de middelmatige positie van Nederland op de Europese koopkrachtkaart!

koopkracht

Meer….

Geplaatst in Maatschappij, Politiek, School | Tags: | Een reactie plaatsen