15 maart 2023 Verkiezingen Provinciale Staten en tevens 1e kamer

15 maart 2023.
Verkiezingen Provinciale Staten en tevens 1e kamer

Meer….
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Toch mogelijkheid voor energiecompensatie voor meerdere huishoudens achter 1 meter

Het energieplafond pakt nadelig uit voor meerdere huishoudens achter 1 meter.

Per aansluiting is er maar 1 prijsplafond.
Er zou voor elk huishouden een plafond moeten gelden.

Met de motie Omtzigt voor blokverwarming c.q meerdere huishoudens achter 1 meter zou dat gunstiger uit moeten pakken.
Dat moet nog nader uitgewerkt worden.

Maar voor een dergelijke situatie is er ook een teruggaveregeling voor energiebelasting.

Op de nota van 1 aansluiting wordt er een bedrag van 785 euro in mindering  gebracht op de energiebelasting voor stroom
Ongeacht het verbruik.

Een eigenaar zou voor elk huishouden (dus ook voor studenten) achter die meter dat bedrag kunnen terugvragen.
Zodat de energienota voor elk huishouden 785 euro minder kan worden.
Als de eigenaar tenminste eerlijk is.
De energiecompensatie voor meerdere huishoudens achter 1 meter kan pas aangevraagd worden nadat de eindnota is ontvangen.

Teruggaveregeling meer dan 1 onroerende zaak achter een meter

Als bij de belastingdienst bekend is hoeveel huishoudens er achter 1 meter zitten, kan dat ook leiden tot meer gerichte compensatie wat betreft het prijsplafond.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Update: tarieven Eneco Nederland bedragen inmiddels 318% van de Belgische tarieven van Eneco

En het ergste is nog, dat het óns gas is wat die Belgen verstoken.

Zie het overzicht van de Nederlandse en Belgische tarieven van Eneco

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tarieven Eneco Nederland bedragen 230% van de Belgische tarieven

En het ergste is nog, dat het ons gas is wat die Belgen verstoken.

Zie het overzicht van de Nederlandse en Belgische tarieven van Eneco


Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eneco wil eventuele energietoeslag/compensatie direct naar zichzelf toetrekken. Mensen die incl. gas, licht en water huren vallen dan buiten de boot.

Door de compensatie direct aan de energierekening te koppelen kan het maandbedrag worden verlaagd.

Vroegàh werd de huurtoeslag direct naar de huisbaas overgemaakt.
Maar dat kon ineens niet meer vanwege frauderende Bulgaren.

Nu wil Eneco diezelfde wijze hanteren voor de energiecompensatie.

In dit geval zou een afnemer van gas en elektra een energiecontract moeten kunnen tonen en krijgt Eneco direct de inkomensafhankelijke toeslag met vermelding van het klantnummer zodat de maandtermijn verlaagd zou kunnen worden.

Nu zijn er veel herenhuizen verdeeld in meerdere zelfstandige etages/wooneenheden met maar 1 meter die op naam van de eigenaar staat die dan inclusief verhuurd.
Die vallen dus buiten de boot.
Daar moet dan nog even aan gesleuteld worden.

Daarnaast maken de energiebedrijven miljarden onterechte winst vanwege het feit dat de stroomprijs is gekoppeld aan de gasprijs.
Begin 2021 was de gasprijs 97 cent en voor stroom 22 cent
Inmiddels kost gas 2,95-3,20 euro/m3
Dat is een factor van 3,15 gemiddeld.

In 2021 was de stroomprijs 22 cent
3,15 x 22 ct = 69,3 ct
Stroom kost op het ogenblik ook 70 cent/kWu
Terwijl de productiekosten veel minder hard zijn gestegen.
Ursula von der Leyen (EU) wil dan ook van die, inmiddels onterechte, koppeling af.

Maar wat Eneco doet is geld binnen harken voor de komende winter terwijl er de komende maanden nog geen stookgas wordt verbruikt.
Ze zijn dus alleen maar hun liquiditeitspositie aan het verstevigen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zwaardere lasten op woning voor meer vermogensgelijkheid (?)

Overheid misbruikt afgelost huis als melkkoe

De onderzoekers stellen voor om het eigenwoningforfait flink op te krikken van 0,45 naar 2,45 procent.

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt?
Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning.
U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.
Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine woningschuld over 30 jaar afgebouwd. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Dit betekent dat u in 2021 90% en in 2022 nog maar 86,67% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt.

Je betaalt in dit voorbeeld (200.000 WOZ) door de afbouw van de Wet Hillen 37,07% belasting is 44 euro.
Voor 2022 is de aftrek 26/30e deel (dus 86,7%) van het bedrag dat je oorspronkelijk mocht aftrekken wanneer je geen of een kleine eigenwoningschuld had.
2023 = 25/30 = 83,33%
2024 = 24/30 = 80%

Hier de uitwerking van die 2,45% die waarschijnlijk, net als die spaartaks, als diefstal zal worden aangemerkt.
Aannames:
WOZ elk jaar plus 5% (3% + 2% inflatie)
AOW elk jaar plus 2,25%
Zie in welk jaar je met pensioen gaat en wat er van je AOW overblijft.

Download Excel document

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kabinet dient motie van wantrouwen in tegen de bevolking.

Het voortdurende gekrakeel omtrent het stikstof-beleid noodzaakt het kabinet een motie van wantrouwen in te dienen tegen de rebellerende bevolking.

‘Paerlen voor de zwijnen’, zo verwoordt minister Staghouwer de situatie.
Nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van het kabinet staat, begint bij de regering duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen.
Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien’.

Diverse prominente leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van de regering te scharen.
‘Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij deze bevolking duidelijk niet het geval’.
Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Rutte, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.
De gehele coalitie, zal morgenmiddag een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen.
Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen ‘drastische maatregelen’ genomen worden, zo voorspellen goed ingelichte bronnen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Superirritant: hier (zevensprong) sta je al jaren ‘eeuwenlang’ voor het stoplicht


De problematische Zevensprong.

In 2015 is er al eens een oplossing aangedragen maar hier in Den Haag verandert er nooit iets ten goede.
Haagse besturen hebben nogal last van het not invented here-syndroom.

Maar volgens Van Asten ligt het allemaal aan die stronteigenwijze automobilisten.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Beleid van dwang en drang zal als een boemerang terugkomen in het gezicht van Hugo de Jonge

Hugo de Jonge, minister van dwang en drang, slaat wild om zich heen met allerlei eisen, waaruit blijkt dat hij niet weet wat hij veroorzaakt.
Wat verwacht je nou van iemand met die hedendaagse Pabo opleiding?

Box3 is afgeschoten wat spaargeld betreft.
In 2022 zou 440.000 vrijgesteld worden.

Met het Kerstarrest van 24 december 2021 bestempelde de Hoge Raad Box 3 als onhoudbaar vanwege schending van de fundamentele rechten van belastingplichtigen, waarbij rechtsherstel moet worden verleend met een heffing over werkelijk rendement.

Je hebt een woning met een WOZ waarde van 350.000 euro.
Gekocht voor verhuur als aanvulling op je AOW.
Die moet je van Hugo isoleren, een warmtepomp aanbrengen, etc.
Vervolgens wordt het puntensysteem er op los gelaten en krijg je een fooi aan huur als je dat vergelijkt met de kosten.
Het rendement is uiteindelijk 0 en als je op leeftijd bent haal je die kosten er nooit meer uit.
Als spaargeld tot 440.000 onbelast is, dan verkoop je die woning en dan zit die koper met het probleem.
De koper zal, als die geconfronteerd wordt met de te maken kosten, dat pand weer snel doorverkopen.
Het aantal verkopen zal stijgen en daarmee ook weer de prijs.
Alles wordt verkocht en doorverkocht en in de tussentijd wordt er niks verhuurd.
Probeer dat die narcist maar eens wijs te maken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hugo de Jonge heeft totaal geen realiteitszin en hij kan niet rekenen

De minister van dwang en verplichten wil tot 2030 zo’n 2.500.000 huizen isoleren en 1.000.000 miljoen warmtepompen plaatsen.
Tot 2030 hebben we nog 91 maanden te gaan.

En wat dat niet kunnen rekenen betreft:
Hij is van de lerarengeneratie die het onderwijs, waarvan wiskunde in het bijzonder, totaal om zeep hebben geholpen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen